WÜSTE REGEN FLUTEN
Camilla Milena FehérXaver RömerJohann Reißer
2021
Do. 16. Sept. 19:00 An der Obertrave 18 / vor der Musikhochschule Kulturfunke Lübeck
Fr. 17. Sept. 19:00 An der Obertrave 18 / vor der Musikhochschule Kulturfunke Lübeck
Sa. 18. Sept. 19:00 An der Obertrave 18 / vor der Musikhochschule Kulturfunke Lübeck
Sa. 2. Okt. 19:00 Brommystrasse Draussenstadt Berlin Kreuzberg
So. 3. Okt. 14:00 Brommystrasse Draussenstadt Berlin Kreuzberg
So. 3. Okt. 19:00 Brommystrasse Draussenstadt Berlin Kreuzberg